สำรองห้องพักโปรดติดต่อ :

  • กรุงเทพ : 388 ถนน นราธิวาส แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
    Tel : +66 (0) 2 2853232, +66(0) 2 2853950 Fax +66 (0) 2 2853235

  • เชียงราย : 40 หมู่ 7 ถนน พหลโยธิน ตำบล แม่สาย อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130
    Tel : +66 (53) 734222, +66 (53)734555 Fax +66 (53) 732388

  • www.ktkhotel.com
    E-Mail : mail@ktkhotel.com

 

   
     
Khanthongkham Hotel : www.ktkhotel.com