การจองห้องพัก
Reservations Form :

ดาวน์โหลด (Right Click " Save Target as")

และโปรดกรอกเอกสารรายละเอียดผู้เข้าพัก
และส่งแฟกซ์กลับมาที่
หมายเลข +66 (53) 732388


 
Khanthongkham Hotel : www.ktkhotel.com