• ที่ตั้ง
  โรงแรมขันทองคำตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สาย จ. เชียงราย ซึ่ง
  จังหวัดเชียงรายได้ชื่อว่า เป็นจังหวัดที่ “เหนือสุดแห่งดินแดนสยาม”
  ด้วยระยะทางห่างจากสนามบินเพียง 63 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง (โดยเครื่องบิน)
  จากสบามบินนานาชาติกรุงเทพ – สนามบินเชียงรายประมาณ 1 ชม.
 • ระยะทาง 63 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงรายถึงโรงแรม
 • ระยะทาง 61กิโลเมตร จากสนามบินเชียงรายถึงโรงแรม
 • ระยะทางเพียง 80 เมตร จากโรงแรมถึงด่านชายแดน
  แม่สาย-ด่านชายแดนพม่า (ท่าขี้เหล็ก)


 
Khanthongkham Hotel : www.ktkhotel.com